Куцурубська громада
o

Завдання відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності

Дата: 13.07.2018 18:27
Кількість переглядів: 1470

Фото без описуЗавдання

відділу  фінансів бухгалтерського обліку та звітності

 

 

1. Забезпечення створення і ефективне функціонування виконкому сільської ради.

2.Забезпечує організацію бухгалтерського обліку у виконавчому комітеті і здійснює контроль за раціональним, економічним використанням ресурсів, збереження  державної та комунальної власності.

3.Приймає участь у проведенні інвентаризацій матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу.

4. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

5. Контролює правильність відображення в інвентаризаційній      відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

6. Регулює розходження  фактичної наявності  цінностей з даними  бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.

7. Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

8. Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

9. Веде  роботу,   яка  направлена  на  забезпечення   суворого   додержання штатної, фінансової і касової, дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.

10. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

11.Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської  та  податкової  звітності,  подання  її  за  встановленим   порядком відповідним органам.

12. Перевіряє договори та угоди на  придбання товарів, виконання робіт і послуг, що укладаються виконкомом сільської ради.

13.Веде контроль за своєчасними та в повній мірі обрахованими надходженнями різних видів податків та зборів до бюджету сільської ради.

14.Фінансує підвідомчі установи згідно з асигнуваннями, передбаченими кошторисами цих установ, в межах бюджетних видатків, затверджених сільською радою.

15.Вносить, в установленому законодавством порядку, зміни до кошторисів по загальному та спеціальному фондах.

16.Підписує і фіксує всі документи, пов’язані з виконанням бюджету, кошторисів видатків по бюджету та позабюджетних коштах, а також документи, які є основою для видачі грошей, товарно-матеріальних цінностей.

17.Готує квартальні та річні звіти з пояснювальним записками і усіма розрахунками на розгляд виконкому, депутатських комісій та на затвердження сесіями сільської ради.

18.Готує проекти розпоряджень сільського голови з бюджетно-фінансових питань.

 19. Готує доповіді та проекти рішень  з бюджетно-фінансових питань.

20.  Здійснює організаційно-методичне керівництво бухгалтерським підрозділом, відповідає за оснащення і розвиток його матеріальної бази, впровадження засобів автоматизації виробничих процесів, нової техніки та нових технологічних процесів.

21. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних навиків працівників бухгалтерії та відповідає за підбір кадрів для цього структурного підрозділу.

22. Організовує роботу по аналізу результатів діяльності сільськоїради.

23. Забезпечує правильне витрачення грошових коштів відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів сільської ради, а також своєчасне складання встановленої звітності.

24.  Виконує всі інші доручення сільського голови.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора