Куцурубська громада
o

Cтатус депутата сільської, селищної ради та строк його повноважень

Дата: 29.07.2018 15:50
Кількість переглядів: 1494

Згідно з Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” (ст. 2) депутат сільської, селищної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, який відповідно до Конституції України і Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Юридичний статус депутата сільської, селищної ради – це його правове становище, що встановлюється сукупністю правових норм, які регламентують суспільні відносини, пов’язані з політико-правовою природою депутатського мандата, його виникненням, припиненням і терміном дії, повноваженнями депутата, гарантіями його діяльності, а також підзвітністю, підконтрольністю та відповідальністю депутата.

Статус депутата сільської, селищної ради характеризується наступними основними рисами:

 1. Депутат є виборною особою.

 2. Депутат виступає представником членів територіальної громади, що проживають в межах відповідного виборчого округу, в місцевій раді. При цьому його слід розглядати не лише як представника своїх виборців (тих виборців що голосували за нього на виборах), а як представника всіх членів територіальної громади округу – він представляє та захищає інтереси як виборців, так і тих людей, які ще не досягли вісімнадцятирічного віку чи не перебувають у громадянстві України.
 3. Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Це правило не поширюється на депутата, обраного секретарем сільської, селищної ради, який не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Депутат сільської, селищної ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю і не може мати іншого представницького мандата, наприклад, бути народним депутатом України, сільським, селищним головою чи депутатом районної, обласної ради.

 1. Депутат є повноважним і рівноправним членом
  сільської, селищної ради
  . Він наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

 2. Статус депутата сільської, селищної ради визначено законодавством України відповідно до принципу імперативного депутатського мандату, згідно з яким:

а) депутат підтримує зв’язкиз виборцями, об’єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами підприємств, установ, організацій, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення та органами об’єднань громадян, розташованими на території його виборчого округу. Він зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу;

б) виборці можуть давати своїм депутатам доручення, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому;

в) депутат може бути в будь-який час відкликаний виборцями у встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” порядку. При цьому, підставами для відкликання можуть бути:

 • порушення депутатом положень Конституції і законів України;

 • пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;
 • невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;

 • використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;
 • систематичне порушення депутатом норм депутатської етики.
 1. Депутат, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, зокрема:

 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу;
 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
 • не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Структуру статусу депутата сільської, селищної ради складають такі основні елементи:

 1. функції (основні напрями й види діяльності) депутата;
 2. форми роботи і повноваження (права й обов’язки) депутата;
 3. гарантії реалізації депутатських повноважень;
 4. відповідальність депутата.

Найважливішою функцією депутата сільської, селищної ради є представницька функція. Як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу депутат сільської, селищної ради зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора