Куцурубська громада
o

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 10.08.2018 10:51
Кількість переглядів: 1487

            Реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля 
планової діяльності 
2018871407/3409 від 07.08.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Українська вітроелектростанція» код ЄДРПОУ 35272952 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

   1. Інформація про суб’єкта господарюванняФото без опису

54000, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Робоча-2А, оф.810, тел. +38 (095) 919 27 65

    2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

    Планована діяльність, її характеристика.

    Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (лісосмуги та польові дороги) на землі енергетики; будівництво та експлуатація Південно-Української вітроелектростанції (ПУ ВЕС) загальною встановленою потужністю 300 МВт на площі приблизно 15 га, в тому числі п’яти трансформаторних підстанцій (ТП) напругою 150 кВ на площі приблизно 11 га, технологічних проїздів на площі приблизно 35 га та довжиною приблизно 70 км, кабельних ліній електропередачі напругою 10 кВ та 35 кВ на площі приблизно 10 га, диспетчерського пункту, ремонтних приміщень, повітряної лінії електропередачі (ПЛ) напругою 150 кВ, довжиною приблизно 20 км.

    Згідно агрокліматичного районування Миколаївської області територія, де розташовані земельні ділянки Південно-Української ВЕС, належить до третього (південного) агрокліматичного району. Територія розташована на лесовій рівнині правобережжя Бузького та Дніпровського лиманів з висотними відмітками 41–47 м над рівнем моря. Ґрунтоутворюючими породами є леси. Потужність гумусованого профіля у важкосуглинкових і легкоглинистих різновидах модального підтипу черноземів південних темно-каштанових ґрунтів складає, в середньому, 55–60 см, а власне гумусового горизонту 25–27 см.

    Планована діяльність відповідає Енергетичній стратегії України до 2035 р. в частині розвитку відновлювальної енергетики та «Національному плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року», а також зобов’язанням України щодо Паризької угоди в рамках Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. Генерація екологічно чистої електроенергії здійснюватиметься за рахунок відновлювального джерела енергії – вітру.

    Проектом передбачається встановлення до 142 вітрових електроустановок (ВЕУ) потужністю 2.5–6.0 МВт кожна, п’яти ТП 150 кВ, ПЛ 150 кВ, технологічних проїздів, кабельних ліній електропередачі, диспетчерського пункту та ремонтних приміщень.

    Споруди ПУ ВЕС будуть розміщені переважно на землях слабо придатних для землеробства. ВЕУ будуть розташовуватись на відстані близько 500 метрів одна від одної.

    Орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років.

    Технічна альтернатива 1:

    Будівництво та експлуатація ТЕС.

    Технічними альтернативами ВЕС можуть бути електростанції, що використовують традиційні джерела електроенергії: теплові, гідроелектростанції, а також об’єкти відновлювальної енергетики: біогазові, сонячні та інші електростанції. З точки зору впливу на довкілля, відновлювальні джерела енергії мають перевагу.

    Так, для виробництва 1055 тис. МВт×годин електроенергії, яка може бути вироблена ВЕС потужністю 300 МВт в середньому за рік, ТЕС потрібно до 300 млн. м3 газу. При цьому від спалювання газу в атмосферу буде викинуто до 700 тис. тон вуглекислого газу.

     Технічна альтернатива 2:

      Будівництво та експлуатація біогазової електростанції.

      Біогазові електростанції потребують запровадження високого тарифу на електроенергію, так як для них характерні на даний час:

     • високі питомі витрати землі;

     • низька енергетична рентабельність.

 Крім законодавчих бар'єрів існують інші проблеми розвитку виробництва біогазу:

     • відсутність нормативної бази.

     • складність застосування податкових пільг при ввезенні біоенергетичного обладнання.

     • відсутність цільового фінансування проектів українського виробництва.

     • відсутність програми розвитку сектора.

     Технічна альтернатива 3:

     Будівництво і експлуатація СЕС.

    Для наземних сонячних електростанцій є проблема значних питомих витрат землі та висока собівартість електроенергії, що також потребує запровадження надто високого тарифу на електроенергію.

    3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

     Місце провадження планованої діяльності.

        Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (лісосмуги та польові дороги) на землі енергетики, орієнтовною площею 70,0 га, планується за межами населених пунктів в межах території Куцурубської об’єднаної територіальної громади (колишні Парутинська, Острівська, Солончаківська, Дмитрівська, Іванівська сільські ради) Очаківського району Миколаївської області з метою будівництва Південно-Української ВЕС. Зокрема планується спорудження наступних об’єктів ВЕС: ВЕУ, ТП, диспетчерський пункт, ремонтні приміщення та облаштування технологічних проїздів. Ділянки під ВЕУ заплановано розташувати в полезахисних смугах, які мають форму чотирикутника площею приблизно 0,09 га кожна. Під’їзд до земельних ділянок забезпечується по технологічним проїздам, які будуть облаштовані на місці існуючих ґрунтових доріг. Трансформаторні підстанції заплановані на місцях колишніх польових станів. Опори ПЛ заплановано встановити за договорами сервітутів на землях сільськогосподарського призначення. Передбачається, що кабельні лінії електропередачі будуть проходити під землею вздовж узбіччя технологічних проїздів. 

          Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

     Альтернативною ділянкою для розміщення ВЕС розглядався Кінбурнський півострів, що має високий вітропотенціал. Кінбурнський півострів в межах Миколаївської та на окремих ділянках в межах Херсонської області входить до складу природно-заповідного фонду України, а також є однією з ключових територій екомережі України та одним з головних міграційних шляхів птахів. З огляду на високу екологічну цінність Кінбурнського півострова, ця альтернативна ділянка була відхилена у якості основної.

      4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

      Планова діяльність передбачає зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (лісосмуги та польові дороги) на землі енергетики орієнтовною площею 70,0 га із їх виведення з сільськогосподарського використання. Подальше будівництво Південно-Української ВЕС на даних землях призведе до створення нових робочих місць, що сприятиме активізації господарськоекономічної діяльності, в першу чергу Куцурубської об’єднаної територіальної громади, а також Очаківського району та регіону в цілому. Будівництво ВЕС сприятиме покращенню соціально-економічних умов для регіону з огляду на покращення інфраструктури та залучення місцевих підприємств для постачання будівельних матеріалів.

     Диверсифікація виробництва енергії стимулюватиме розвиток «зелених» технологій на півдні України, покращення інфраструктури регіону, посилення його туристичної та інвестиційної привабливості, забезпечення збалансованого розвитку регіону, що відповідає завданню досягнення енергонезалежності України від зовнішніх енергетичних ресурсів згідно Енергетичної стратегії до 2035 року та сприяє енергетичній безпеці України.

     5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

      Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики передбачається на наступних площах: приблизно 15 га – для будівництва ВЕУ; приблизно 11 га – для будівництва п’яти ТП 150 кВ та ремонтних приміщень; приблизно 35 га – для облаштування технологічних проїздів довжиною приблизно 70 км; приблизно 10 га – для прокладання кабельних ліній електропередачі 10 кВ та 35 кВ. Будівництво ПЛ електропередачі довжиною приблизно 20 км буде здійснюватися без зміни цільового призначення сільськогосподарських земель.

     Будівництво Південно-Української ВЕС передбачає встановлення до 142 ВЕУ, загальною встановленою потужністю до 300 МВт. Висота башти ВЕУ буде становити 80 – 150 м, в залежності від виробника обладнання. Модель ВЕУ обирається номінальною потужністю від 2,0 МВт до 6,0 МВт на етапі розробки проектної документації. Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 1055 тис. МВт×годин.

     Будівництво Південно-Української ВЕС буде здійснюватися окремими чергами (пусковими комплексами).

      6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

     Передбачаються наступні екологічні та інші обмеження планованої діяльності при зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики, будівництві і експлуатації Південно-Української ВЕС:

 •  щодо забруднення атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

 •  щодо ґрунту, поверхневих та підземних вод – відсутність на них інтенсивного прямого впливу;

 •  щодо акустичного впливу – допустимі рівні шуму.

      Щодо технічної альтернативи 1.

    Екологічні та інші обмеження будівництва ТЕС крім обмежень в п.6 додатково мають враховувати дослідження впливу проекту на забруднення атмосфери, розрахунок викидів парникових газів, оцінку впливу на зміну клімату.

     Щодо технічної альтернативи 2.

   Екологічні та інші обмеження будівництва біогазової електростанції крім обмежень в п.6 додатково мають враховувати детальніші дослідження щодо впливу проекту з точки використання земельних ресурсів, утворення відходів, викидів парникових газів тощо.

    Щодо територіальної альтернативи 1.

   Екологічні та інші обмеження крім обмежень в п.6 додатково враховують наявність природо заповідних територій та об’єктів Смарагдової мережі. В зв’язку із чим дана альтернатива була відхилена.

      7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

       Інженерна підготовка території включає планування майданчиків, вирубку зелених насаджень (за потреби), облаштування фундаментів ВЕУ, майданчику відкритого зберігання комплектуючих ВЕУ, опор ПЛ, майданчиків під ТП, технологічних проїздів до об’єкту будівництва. При розробці проектів під кожний фундамент, всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих геологічних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

     Щодо технічної альтернативи 1.

    Заходи з еколого-інженерної підготовки і захисту території мають бути виконані згідно чинних вимог до об’єктів теплоенергетики.

    Щодо технічної альтернативи 2.

     Заходи з еколого-інженерної підготовки і захисту території мають бути виконані з врахуванням вимог до біогазової електростанції.

    Щодо технічної альтернативи 3.

   Заходи з еколого-інженерної підготовки і захисту території мають бути виконані з врахуванням розміщення СЕС на землях сільськогосподарського призначення.

     Щодо територіальної альтернативи 1.

      Територіальна альтернатива не розглядалася у зв’язку із високою природоохоронною цінністю території Кінбурського півострова.

    8. Сфера, джерела та види можливого впливу надовкілля:

     При зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики та будівництві Південно-Української ВЕС:

 •  забруднення вод і ґрунтів (внаслідок будівництва фундаментів ВЕУ, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ, інженерних мереж);

 • пошкодження рослинного покриву (будівництво фундаментів ВЕУ, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ, інженерних мереж);

 • вирубка зелених насаджень (за потреби);

 • вплив на тваринний світ (будівництво фундаментів ВЕУ, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ, інженерних мереж);

 • вплив на якість води (будівництво фундаментів ВЕУ, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ, інженерних мереж);

 • втрати сільськогосподарських площ (будівництво фундаментів ВЕУ, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ, інженерних мереж);

 • фрагментація ландшафту (будівництво фундаментів ВЕУ, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ, інженерних мереж);

 • зміна звичного вигляду ландшафту (встановлення ВЕУ заввишки 80–150 м, трансформаторних підстанцій, опор ПЛ);

 • забруднення атмосферного повітря викидами від будівельної техніки.

     На стадії експлуатації ВЕС:

 •  підвищення рівня шуму (внаслідок руху лопатей ВЕУ та генератору); електромагнітне випромінювання ВЕУ (внаслідок роботи генератору і електроприладів, лінії електропередачі);

 • відрив лопатей і льоду (внаслідок руху лопатей ВЕУ);

 • блимання тіні та блиск лопатей (внаслідок руху лопатей ВЕУ);

 • візуальний вплив (при встановленні ВЕУ заввишки 80–150 м, опор ПЛ);

 • зміна середовища існування, загибель птахів від ротора ВЕУ (внаслідок зіткнення з ВЕУ).

       9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

      Планована діяльність зі зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (лісосмуги та польові дороги) на землі енергетики для будівництва і експлуатації Південно-Української ВЕС належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 2 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

     Планована діяльність з будівництва та експлуатації Південно-Української вітроелектростанції потужністю 300 МВт належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

     Планована діяльність з будівництва та експлуатації лінії електропередачі напругою 150 кВ належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

      10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

      Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

     11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

       Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Зокрема, планується провести дослідження із впливу планованої діяльності на геологічне середовища, ґрунти, водні ресурси, флору і фауну, об’єкти культурної спадщини тощо.

       12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

      Плановані суб’єктом господарювання діяльності можуть мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Оцінка впливу на довкілля це процедура, що передбачає:

      • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованих діяльностей;

      • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

     • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованих діяльностей, зазначених у пункті 14 цього повідомлення.

     У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованих діяльностей, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованих діяльностей та визначає екологічні умови їх провадження. Забороняється розпочинати провадження планованих діяльностей без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованих діяльностей. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованих діяльностей, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

     13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

     Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованих діяльностей, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

     Надаючи такі зауваженні і пропозиції, необхідно вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованих діяльностей в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій.

     У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

    14. Рішення про провадження планованої діяльності. 

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даних планованих діяльностей:

    14.1 Щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (лісосмуги та польові дороги) на землі енергетики -

   Наказ, що видається Головним Управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області або Куцурубською сільською радою об’єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області (у разі передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад згідно розпорядження КМУ від 31 січня 2018 р. № 60-р);

  14.2 Щодо будівництва та експлуатації Південно-Української ВЕС потужністю 300 МВт - 

   Дозволи на виконання будівельних робіт для окремих черг будівництва (пускових комплексів), що видаються Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області;

   14.3 Щодо будівництва та експлуатації лінії електропередачі напругою 150 кВ, які має виконуватися оператором системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» відповідно до статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» -      Дозвіл на виконання будівельних робіт,  що видається Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області.

   15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

     Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА, 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел./ факс (0512) 46-04-27, Охрименко Світлана Миколаївна, e-mail: ecolog@mk.gov.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора