Куцурубська громада
o

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ І ПІДТРИМКИ комунального некомерційного підприємства «КУЦУРУБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КУЦУРУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2019 - 2021 р.р.

Дата: 12.04.2019 10:41
Кількість переглядів: 2260

Додаток 1

до рішення Куцурубської сільскої ради ОТГ

від 20.02.2019 № 1

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ І ПІДТРИМКИ

комунальноГО некомерційноГО підприємствА

«КУЦУРУБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

КУЦУРУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2019 - 2021 р.р.

 

  1. Паспорт Програми

Фото без описуНазва Програми: Програма розвитку і підтримки комунального некомерційного підприємства «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р (далі Програма).

1. Ініціатор розроблення Програми: комунальне некомерційне підприємство «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади Миколаївська область.

2. Важливість розроблення Програми виникла впродовж впровадження медичної реформи через необхідність забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоровя, вдосконалення надання первинної та невідкладної медичної допомоги населенню Куцурубської сільскої ради об’єднаної територіальної громади.

3. Розробник Програми: комунальне некомерційне підприємство «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади

4. Виконавець Програми: комунальне некомерційне підприємство «Куцурубський центр первинної медико-санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

5. Термін реалізації Програми: 2019 рік.

6.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього 3 283 061, 00 грн.

у тому числі: 2019

6.1. коштів місцевого бюджету 359 000, 00

6.2. коштів інших джерел 2 924 061, 00

2. Загальні положення

Здоров’я людини є головною цінністю населення, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку.

Програма розвитку і підтримки комунального некомерційного підприємства «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, розроблена відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, а саме:

- Конституції України;

- Закону України «Основи законодавства України про охорону здоровя»;

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- Закону України « Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;

- Закону України « Про протидію захворювання на туберкульоз»;

- Закону України « Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ - інфекції/ СНІДу на 2014-2018 роки»;

- Указу Президента України « Про стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» ( від 12.01.2015 № 5/2015);

- Розпорядження Кабінету Міністрів від 31.10. 2011 № 1164 -р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної Програми «Здоровя 2020: Український вимір»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 « Про впорядкування безоплатно та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р « Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я»;

- Рішенням № 3 ХVІІ сесії ІI скликання від 18.04.2018 року Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади «Про реорганізацію (перетворення) Комунального закладу «Куцурубський центр первинної медико-санітарної допомоги» в КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КУЦУРУБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

Пріоритетним напрямком діяльності комунального некомерційного підприємства «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади є розвиток первинної медико-санітарної допомоги, шляхом наближення її до кожного мешканця сільської об’єднаної територіальної громади.

У Програмі визначено мету розвитку комунального некомерційного підприємства «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади, розроблені основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої, якісної, ефективної, доступної медичної допомоги мешканцям населених пунктів Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади та іншим громадянам.

3. Проблеми первинної медико-санітарної допомоги на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розвитку і підтримки КНП «КУЦУРУБСЬКИЙ ЦПМСД» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік розроблена з метою подальшого розвитку сімейної медицини та її профілактичної спрямованості шляхом формування, збереження і зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості життя, активного заохочення населення до здорового способу життя.

Програма передбачає цільове першочергове фінансування заходів, які мають вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини в умовах медичної реформи.

4.Обґрунтування Програми

Розроблення Програми зумовлено необхідністю поліпшення стану здоров’я населення громади шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин, та громади в цілому.

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводить до об’єктивного збільшення потреби у ефективній медичній допомозі.

Необхідністю впровадження електронного управління та документообігу, формування реєстру пацієнтів та єдиного медичного простору. Реалізації Урядової програми «Доступні ліки». Впровадження новітніх медичних технологій. Проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій обєктів охорони здоровя. Впровадження заходів енергозбереження в закладах охорони здоровя.

5. Мета та завдання Програми

Метою прийняття та реалізації Програми є: зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення тривалості та якості життя, покращення якості та ефективності надання первинної медичної та невідкладної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактику захворювань в тому числі керованих засобами імунізації, покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення, поліпшення демографічної ситуації, якісного диспансерного спостереження.

Основними завданнями програми є: пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню Куцурубської об’єднаної громади, укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (АГ, АМ), пунктів здоров’я (ПЗ), медичних пунктів тимчасового базування (МПТБ), поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, забезпечення матеріальної мотивації праці медичних працівників, належне фінансування відповідно до потреб первинної ланки.

6. Шляхи виконання Програми

Оптимальними шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є :

- зміцнення матеріально-технічної бази, в т.ч. продовження капітальних та поточних ремонтів в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, пунктах здоров’я (ПЗ), медичних пунктах тимчасового базування (МПТБ);

- оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення (придбання електрокардіографів з дистанційною передачею електрокардіограм, комп’ютерного обладнання та інше);

- постійна праця в напрямку кадрового забезпечення;

- удосконалення системи профілактичних заходів, забезпечення проведення якісних профілактичних оглядів населення та проведення щеплень;

- продовження комп’ютеризації та створення автоматизованих робочих місць лікарів;

- впровадження і функціонування медичної інформаційної системи (МІС) Helsi в КНП «Куцурубський ЦПМСД» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

- впровадження електронної картки пацієнта;

- покращення фінансового забезпечення;

- запровадження нової моделі фінансування;

- покращення забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами;

- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів закладу;

- запровадження місцевих стимулів для медичних працівників;

- сприяння розвитку співробітництва на території України та за кордоном з метою поширення досвіду організації первинної медико-санітарної допомоги;

- інформування громадськості про успіхи в системі охорони здоров’я міста.

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій, що позначиться на зниженні показника захворюваності та інвалідизації сільського населення;

- покращити забезпечення амбулаторій загальної практики - сімейної медицини медичним обладнанням (АЗПСМ), інструментами згідно табеля оснащення;

- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами на пільгових умовах;

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби сільського населення у дорогих видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарній;

- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкології в загальному на 20%, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології на 3-5%;

- забезпечити організацію та координацію лікарем загальної практики -сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення населення громади на консультацію до вузьких спеціалістів вторинного та третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;

- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги на рівні АЗПСМ;

- забезпечити своєчасну вакцинацію дитячого та дорослого населення специфічними засобами імунопрофілактики;

- поліпшити стан здоров’я населення;

- подовжити активне довголіття;

- сформувати навички здорового способу життя.

З квітня 2018 року розпочато впровадження медичного реформування первиної ланки надання медичної допомоги, в т.ч. системи фінансування охорони здоров’я.

В рамках медичної реформи КНП "Куцурубський ЦПМСД" перетворився на автономного постачальника медичних послуг та відбувся перехід від фінансування постатейних кошторисів бюджетних установ, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури, до оплати за результат (тобто фактично пролікованих випадків або приписного населення) закладу.

Таким чином, запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг, що в свою чергу створює всі умови для повноцінного розвитку комунального некомерційного підприємства «Куцурубський центр первинної медико – санітарної допомоги» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

 

  • коштів спрямованих НСЗУ згідно підписаного на 2019 рік договору № 0000-76MM-M000 від 15.01.2019 року за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги;

  • коштів сільського бюджету об’єднаної громади;

  • залучення додаткових коштів для надання якісної медичної допомоги базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

  • інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП «КУЦУРУБСЬКИЙ ЦПМСД» Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади на виконання запланованих заходів Програми згідно додатку.

9. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається упродовж 2019 року.

 

 

Головний лікар ЦПМСД                                            Л. Г. Цапліна&


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора