A A A K K K
для людей із порушенням зору
Куцурубська громада
o

Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад Центру надання адміністративних послуг

Дата: 14.08.2020 10:54
Кількість переглядів: 1107

Виконавчий комітет Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на зайняття вакантних посад:

- адміністатор  відділу «Центр надання адміністративних послуг» (для роботи на віддаленому робочому місці адміністратора в с. Парутине) - 1 шт. од.

- державного реєстратора   відділу «Центр надання адміністративних послуг» - 1 шт.од.

 

Вимоги до кандидатів на посаду  адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»:  

-повна вища або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста.

-стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1-го року або стаж роботи в інших сферах управління – не менше 3-х років;  

-знання діючого законодавства України професійного спрямування;

- вільне володіння державною мовою;

-знання діловодства;          

-упевнений користувач ПК. 

 

Вимоги до кандидатів на посаду  державного  реєстратора   відділу «Центр надання адміністративних послуг»:

- повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

громадянство України;
- знання діючого законодавства України професійного спрямування;
- вільне володіння державною мовою;
- уміння працювати на ПК;
- стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;
- успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

 

 

-Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я  голови конкурсної комісії такі документи:

    -заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування;

    -заповнену особову картку П-2ДС з відповідними додатками;

   -дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

   -копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

   -декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 2019 рік у паперовому та електронному вигляді;

   -копію документа, який посвідчує особу;

  - довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

   -копію військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов’язаних).

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті сільської ради та публікації оголошення в ЗМІ, за адресою: с. Куцуруб , вул.Очаківська,120. Додаткова інформація за телефоном:  +380984335690.

                                                                                           

Розпорядження сільського голови від 13 серпня 2020 року № 95

Перелік питань для складання іспиту при проходженні конкурсу

 Перелік питань на перевірку знання Конституції України

1.Основні розділи Конституції  України

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (стаття 1,2)

3. Форма правління в Україні (стаття 5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3)

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10)

6. Об*єкти права власності Українського народу (стаття 13,14)

7. Найважливіші функції держави (статя  17 )

8. Державні символи України (стаття 20 )

9. Конституційне право на працю (стаття 43)

10. Конституційне право на освіту (стаття 53)

11. Конституційне право на  соціальний захист (стаття 46)

12. Конституційне право на охорону здоров*я (стаття 49)

13. Обов*язки громадянина України (статті 65-68)

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70)

15. Повноваження Верховної Ради України ( стаття 85)

16. Питання , правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами україни (стаття 92)

17. Державний бюджет України (стаття 96)

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103)

19. Повноваження Президента України (стаття 106)

20. Призначення .склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107)

21. Склад кабінету міністрів України (стаття 114)

22. Повноваження Кабінету міністрів України (стітті 116,117 )

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119)

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121)

25. Система судів в Україні (стаття 125)

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129)

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133)

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137)

29.  Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140)

30. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138)

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143)

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (стаття 147,150)

33. Порярдок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

 

Питання на перевірку знання Закону України

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування , посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (статті 1,2,3)

2. Право  на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

3.  Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6)

5. Основні обов*язки посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 8)

6. Присяга посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 11)

7. Основні права посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 9)

8. Обмеження , пов*язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12)

9. Декларування доходів посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 13)

10. Прийняття на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 10)

11. Класифікаці посад та ранги посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 14,15)

12. Кадровий резерв служби  в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

13. Підстави для припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

14. Оплата праці , відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21)

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23, 24)

 

  Питання на перевірку знання Закону України " Про засади запобігання і протидії корупції "

1. Поняття корупції та корупційних діянь (стаття 1)

2. Суб*єкти корупційних діянь та інших правопорушень , пов*язаних з корупцією (стаття 2)

3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією" (стаття 3)

4. Органи , які ведуть боротьбу з корупцією (стаття 4)

5. Спеціальні обмеження щодо державних слжбовців та інших осіб , уповноважених на виконання функцій держави , спрямовані на попередження корупції (стаття 5)

6. Декларування доходів осіб , уповноважених на виконання функцій держави (стаття 6)

7.Відповідальність за порушення спеціальних обмежень , встановлених для осіб , уповноважених на виконання функцій держави (стаття 8)

8. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (стаття 9)

9. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (стаття 7)

10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією (стаття 10)

11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов*язків по боротьбі з корупцією (стаття 11)

12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення пов*язані з корупцією (стаття 12)

13. Відшкодування збитків , заподіяних державі , підприємству , установі , організації (стаття 13)

14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень , прийнятих внаслідок корупційних діянь (стаття 14)

15. Контроль за виконання законів у сфері боротьби з корупцією ( стаття 16)

 

Перелік питань для складання іспиту при проходженні конкурсу на зайняття посади адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»: 

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг.

2. Дайте визначення терміну „адміністративна послуга”.

3. Дайте визначення терміну „суб’єкт звернення”.

4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

5. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою?

6. Дайте визначення терміну „суб’єкт надання адміністративних послуг”.

7. Назвіть основні завдання центру надання адміністративних послуг.

8. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг.

9. Дайте визначення терміну „центр надання адміністративних послуг”.

10. Хто має право звернутись за наданням адміністративної послуги?

11. Порядок призначення на посаду адміністратора.

12. Єдиний державний портал адміністративних послуг

13. Реєстр адміністративних послуг.

14. Яким документом визначаться діяльність центру надання  адміністративних  послуг  та який орган його затверджує?

15. Порядок прийняття заяви та інших документів у ЦНАП.

16. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).

17. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10 Закони України «Про адміністративні послуги»).

18. Основні завдання адміністратора (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

19. Права, які має адміністратор (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

20. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 Закону України «Про адміністративні

послуги»

 

Перелік питань для складання іспиту при проходженні конкурсу на зайняття посади державного  реєстратора   відділу «Центр надання адміністративних послуг»:

 

1Сфера застосування Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

2.  Засади державної реєстрації прав (ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

3.  Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (ст. 4.  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

4.  Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав (ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

5.  Система органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

6.  Державний реєстратор (ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

7.  Прийняття рішення державним реєстратором (ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

8.   Державний реєстр прав (ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

9.   Структура Державного реєстру прав (ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

10.  Відкриття та закриття розділів Державного реєстру прав у разі поділу, виділу частки, об’єднання, знищення об’єкта нерухомого майна (ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

11.  Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

12 . База даних заяв (ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

13.  Реєстраційна справа ( ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

14.  Проведення державної реєстрації прав (ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

15.   Строк державної реєстрації прав (ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

16. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав (ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

17. Отримання документів за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (ст. 21 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

18. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав ( ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

19.  Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

20.  Відмова в державній реєстрації прав (ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

21.  Зупинення державної реєстрації прав (ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

22.  Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування (ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

23. Підстави для державної реєстрації прав (ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

24.  Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної, комунальної власності (ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

25.  Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року (ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

26.  Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

27.  Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках та збудовані до 5 серпня 1992 року (ст. 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

28.  Надання інформації з Державного реєстру прав (ст. 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

29.  Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав (ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

30. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав (ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора