Куцурубська громада
o

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Куцурубської сільської ради ОТГ "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади"

Дата: 23.04.2021 13:57
Кількість переглядів: 688

аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Куцурубської сільської ради ОТГ  "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади" як регуляторного акту.

 

 1. Опис проблеми

Потреба в урегулюванні відносин у сфері зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади у відповідність чинному законодавству, виникла у зв'язку з  дією у сфері реклами наступних нормативно-правових актів та появи бажаючих встановити на території громади об’єкти зовнішньої реклами:

 • Закону України «Про рекламу»;
 • Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03. № 2067.

    Неврегульованість на місцевому рівні порядку розміщення зовнішньої реклами може призвести до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створення невизначених ситуацій щодо правового статусу розміщення зовнішньої реклами на території громади, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць для розташування спеціальних конструкцій.

    Суб'єктами, на яких проблема буде справляти негативний вплив є розповсюджувачі реклами та виконавчий орган сільської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами.

    Прийняття рішення, яке досконально регламентує порядок отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами надасть можливостей щодо виключення ситуацій, пов'язаних з виникненням заборгованості перед сільським бюджетом, прозорості нарахування та отримання плати за право тимчасового розміщення об`єктів зовнішньої реклами, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами та створить прозору систему прийняття рішень виконавчого комітету Куцурубської сільської ради ОТГ про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень та суб`єктів господарювання.

    Таким чином, зазначена проблема потребує вирішення шляхом прийняття рішення Куцурубської сільської ради ОТГ "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади", а саме затвердження Положення, яке є базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку та впорядкування рекламної сфери на всій території Куцурубської територіальної громади.

 

2. Цілі регулювання

    Метою даного регулювання є приведення порядку розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради територіальної громади у відповідності до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, Закону України «Про рекламу» та інших нормативно-правових актів.

    Цілями регулювання є:

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних засобів, відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території населених пунктів сільської ради;

- встановлення прозорого порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів міської ради;

-  ефективне використання ресурсів сільської  територіальної громади;

- створення бази даних законно встановлених об’єктів зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради ОТГ;

- запобігання самочинного та безоплатного розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території населених пунктів сільської ради;

- упорядкування плати за надання у користування місць розташування рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності;

-  контроль виконавчим комітетом сільської ради за розміщенням реклами на всій території громади.

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей
    Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад,  в порядку встановленому цими органами  на  підставі  типових  правил , що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

    Відповідно до підпункту 13 пункту «а» статті 30 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчого комітету сільської ради належить надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у встановленому чинним законодавством порядку.

    Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу – прийняття рішення  Куцурубської сільської ради ОТГ  "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади", а саме затвердження Положення.

    Проблема не може вирішуватись ринковими механізмами, оскільки перебуває в площині нормативно-розпорядчих функцій влади, і може бути вирішена лише прийняттям відповідного регуляторного акта на місцевому рівні. Інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством.

               
4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми.

    Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, вирішується шляхом прийняття рішення Куцурубської сільської ради ОТГ  "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади", а саме затвердження Положення з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.

    При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- покладення на виконавчий комітет сільської ради обов’язків щодо ефективної організації процесу розміщення об`єктів зовнішньої реклами, її обліку;

- встановлення чіткого переліку обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами;

- встановлення вичерпного переліку умов отримання, надання, переоформлення та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами на всій території Куцурубської сільської ради ОТГ ;

- регламентування порядку справляння та контролю за надходженням платні за  користування місцем розміщення об`єктів зовнішньої реклами.

    Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорого процесу просування суспільних інтересів, та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності, їх взаємне балансування.

    Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати механізми надання, переоформлення, продовження дозволів, скоригує розміщення рекламоносіїв на всій території громади, а також регламентуватиме порядок справляння та контролю за надходженням платні за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення об`єктів зовнішньої реклами.

    Запропонований механізм дії акта, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

5.  Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

    Впровадження рішення Куцурубської сільської ради ОТГ  "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади" після його прийняття має здійснювати єдиний дозвільний порядок розміщення зовнішньої реклами на території  Куцурубської сільської ради ОТГ  та будуть досягнуті цілі зазначені у пункті 2 цього Аналізу.

    Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість суб`єктів підприємницької діяльності щодо розміщення об`єктів зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради ОТГ, встановлюються чіткі процедурні умови, підвищується прогнозованість (передбачуваність процесу), зменшуються потенційні витрати сільського бюджету внаслідок нераціонального та неперспективного використання території громади, унеможливлює затягування питань, пов`язаних з процедурою надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта 

    В результаті досягнення визначених цілей буде отримано загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта. Проаналізувавши визначені витрати та вигоди, можна зробити висновок: досягнення запропонованих регуляторним актом цілей є можливим з найменшими витратами для суб`єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування.

 

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Органи

місцевого самоврядування

 • досягнення цілей передбачених пунктом 2 цього Аналізу;
 • виконання обов’язків, покладених на органи місцевого самоврядування Законом України «Про рекламу» та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067;
 • збільшення надходжень до дохідної частини місцевого бюджету.

 

- витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту (рішення);

 

- витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.

Суб’єкти

господарювання

 • відкритість та доступність інформації про розміщення зовнішньої реклами на території громади;
 • спрощення оформлення та внесення змін у дозвільну документацію;
 • забезпечення рівних можливостей щодо розміщення зовнішньої реклами на всій території громади.

плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

Населення

 • підвищення рівня культури рекламної діяльності;
 • підвищення безпеки життєдіяльності у процесі використання засобів зовнішньої реклами на території громади.

Відсутні

 

 

 

 

7. Строк дії акта

Рішення Куцурубської сільської ради ОТГ  "Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами на території Куцурубської сільської ради об’єднаної територіальної громади", є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території Куцурубської сільської ради ОТГ та строк дії якого необмежений.

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування, зміни чи доповнення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

    Прийняття регуляторного акту сприятиме удосконаленню системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами та збільшенню надходжень до сільського бюджету.

 

9. Заходи відстеження результативності акта

    При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта буде використовуватися статистичний метод шляхом збору та аналізу даних за відповідний період.

    Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та буде проведено:

 • базове відстеження результативності регуляторного акта – до дня набрання чинності регуляторного акта;
 • повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше, як через рік після набрання чинності регуляторного акту;
 • періодичне відстеження результативності регуляторного акта – через три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора