Куцурубська громада
o

Про схвалення Прогнозу бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 03.09.2021 13:47
Кількість переглядів: 421

УКРАЇНА

КУЦУРУБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 серпня 2021 року № 98

 

Про схвалення Прогнозу бюджету

Куцурубської сільської територіальної

громади на 2022-2024 роки

 

Відповідно до статей 75, 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Прогноз бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.

2. Фінансовому відділу Куцурубської сільської ради Прогноз бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки, подати для розгляду до Куцурубської сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Інну КОПІЙКУ.

 

 

Сільський голова                                                                                     Інна КОПІЙКА

 

СХВАЛЕНО

Рішенням виконавчого комітету Куцурубської сільської ради

від 30 серпня 2021 року № 98

 

                     ПРОГНОЗ

бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

(14501000000)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючих Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери територіальної громади. Прогноз враховує Стратегію розвитку Куцурубської сільської ради на 2017-2027 роки. Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022-2024 роки.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

стратегічне збалансування бюджетних показників;

підвищення результативності та ефективності бюджетної політики;

забезпечення стабільного фінансування середньострокових інвестиційних проектів (програм);

оптимізація фінансової достатності селищного бюджету в контексті розширення видаткових повноважень;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їх використання;

реалізація системних напрямків удосконалення і формування оптимальної мережі бюджетних установ з метою надання якісних послуг.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення рівня доступності та якості надання публічних послуг; забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання цін на енергоносії на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції.

Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозбереження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, підвищення інвестиційної привабливості громади.

Формування Прогнозу базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Під час розроблення Прогнозу враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та стан економічного та соціального розвитку територіальної громади в поточному році та на 2022-2024 роки.

Основні види господарської діяльності територіальної громади – це сільське господарство, виробництво виноробної продукції та електричної енергії, роздрібна торгівля. Важливим для розвитку економіки та наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність сільськогосподарських підприємств, основними напрямками яких є:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво, виноградарство);

- тваринництво (велика рогата худоба, свині, вівці)

В аграрному секторі громади використовується 21,1 тис. га ріллі, на яких ведуть товарне виробництво 7 сільськогосподарських підприємств, 65 фермерських господарств та 568 одноосібників.

В сільськогосподарських підприємствах громади утримується 2112 голів великої рогатої худоби, в тому числі 1007 корів.

За 2020 р. сільськогосподарськими підприємствами громади реалізовано на забій 152,8 т. худоби (у живій вазі), вироблено 7271,4 т молока.

В 2021 році спостерігається зацікавленість потенційних інвесторів бажаючих вкладати капітал в розвиток альтернативної енергетики в Куцурубській отг.

Промисловість Куцурубської сільської ради представлена підприємствами з виробництва виноробної продукції (ТОВ «Винагро») та електричної енергії (ТОВ «Очаківський» та ТОВ «Південно-Українська ВЕС»), що розгорнули повномасштабну діяльність на території Куцурубської ОТГ. Південно-Українська ВЕС планує побудувати в громаді протягом 2022- 2024 років 160 вітроустановок. Будівництво такого значного обсягу об’єктів енергетики обов’язково призведе до розвитку інфраструктури регіону, зокрема доріг, фінансування місцевих проектних, будівельних та промислових підприємств, зростання зайнятості населення та, як наслідок, зростання надходжень до сільського бюджету.

На території громади здійснють торговельну діяльність 185 підприємців, що займаються роздрібною торгівлею, а саме: 29 магазинів, 7 кіосків, 15 палаток/лотків. 4 - продаж з машин.

Основним підприємством, що надає послуги в Куцурубській сільській раді, як і в минулі роки, залишається ТОВ «Порт Очаків».

Прогнозується на 2022-2024 роки забезпечення економічної стабільності та зниження фінансових ризиків, зростання показників господарської діяльності промислових та сільськогосподарських підприємств, створення передумов для змін технологічності виробництва.

При формуванні показників сільського бюджету на 2022-2024 роки враховано відповідно до Бюджетної декларації збільшення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі 6500 грн. (темпи росту на 8,3% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 6700 грн. (темпи росту на 3,1% ); на 01.01.2023 року в обсязі 7176 грн. (темпи росту на 7,1% до 2022 року); на 01.01.2024 року – 7665 грн.( темпи росту на 6,8% до 2023 року);

прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі 2481 грн. (темпи росту на 9,3% до 2021 року); на 01.01.2023 року в обсязі 2684 грн. (темпи росту на 8,2% до 2022 року); на 01.01.2024 року – 2880 грн.( темпи росту на 7,3% до 2023 року);

розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2022 року в обсязі 2983 грн. (ріст на 11,7% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 2982 грн.(ріст на 3,1%); на 01.01.2023 року – 3193 грн. (ріст на 7,1% до 2022 року); на 2024 року – 3411 грн. ( ріст на 6,8% до 2023 року).

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у

2020 – 2024 роках

Назва

2020р

2021р

2022 р

2023р

2024р

 

Звіт

Очікуване

Прогноз

Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується:2022 рік - 66401146 гривень,2023 рік - 71030348гривень та 2024 рік -75093961 гривень відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів сільського бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів сільської ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

  • сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

  • створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату;

  • поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

  • проведення роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

  • організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

  • провести інвентаризацію земельних ділянок, здійснити перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

  • проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. При формуванні дохідної частини сільського бюджету були враховані фактичні надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2022 рік розрахований у сумі 65100474 гривень, що на 1259449гривень або на 2% більше ніж планові у 2021 році. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 1205092 гривень.

Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2023 рік розрахований у сумі 69660800 гривень, що на 4560326 гривень або 7% більше ніж прогнозні 2022 року. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 1268902 гривень.

Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2024 рік розрахований у сумі 73717360 гривень, що на 4056560 гривень або на 5,8% більше ніж прогнозні 2023 року. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 1268923 гривень.

Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів 2022-2024 роки частку становитимуть податкові та неподаткові надходження –49,5 %; міжбюджетні трансферти –50,5 %.

Основними джерелами доходів загального фонду сільського бюджету на 2022-2024 роки залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно (нерухомість, земля), що становлять відповідно 56%, 16% та 23% від прогнозного показника доходів.

Як і в попередні періоди, найбільшу питому вагу у надходженнях податку та збору на доходи фізичних осіб займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб (в цілому по всіх видах надходжень податку) прогнозуються у 2022 році на рівні 11,8%, у 2023 році – на 1,2% та у 2024 році – на 4,8 %. Найбільшими платниками податку та збору на доходи фізичних осіб є: ТОВ Райагрохім, Колос – 2011;ТОВ Агрофірма «Лиманський», ТОВ Порт Очаків, ПАТ « Миколаїобленерго, заклади освіти сільської ради.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, ставок встановлених рішенням Куцурубської сільської ради від 18 червня 2020 року № 4, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи відповідно до Бюджетної декларації. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 3,4 %, у 2023 році – на 4,3 % та у 2024 році зниження росту – на 2 %. Найбільшими платниками єдиного податку є: ТОВ Агрофірма « Лиманський , Південь Агросвіт Очаків, ТОВ СГВП Очаківське, ТОВ Агро – Кон, ФГ Олександр, ТОВ Колос.

Розрахунок прогнозної суми податку на майно на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями сільської ради, щодо земельного податку, податку на нерухоме майно( переглянутий та встановлений рішення сесії сільської ради від 30.06.2021 року №5 )орендної плати, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди Темпи росту прогнозуються у 2022 році на рівні 13,6 %, у 2023 році – на 6,9 %, у 2024 році – на 0,5 %. Найбільшими платниками податку на майно є: ТОВ «Агрофірма» Лиманський, Порт Очаків, ТОВ Колос, ТОВ Термінал Очаків.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на державному рівні та на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів загального фонду бюджету на 6%.

Основними джерелами надходжень спеціального фонду сільського бюджету є власні надходження бюджетних установ

Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ, відповідно до пропозицій, наданих бюджетними установами територіальної громади, визначені на 2022 рік 1205092 гривень (на 8,5% більше до 2021 року), на 2023 рік 1268902 гривень (на 5,3 більше% до 2022 року), на 2024 рік 1268923 гривень ( майже на рівні до 2023 року).

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною міською громадою боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування бюджету Куцурубської сільської територіальної громади визначено з урахуванням вимог ст. 72 Бюджетного кодексу України та наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Показники місцевого боргу відсутні відповідно до додатку 4 до Прогнозу.

Показники гарантованого Куцурубською сільською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні відповідно до додатку 5 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною ласифікацією видатків відсутні відповідно до додатку 8 до Прогнозу

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6700

3,1

2982

3,1

з 01 жовтня 2022 року

7176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024 року

7665

6,8

3411

6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей сільських цільових (комплексних) програм.

Державне управління

Пріоритетними завданнями апарату сільської ради та її виконавчого органу є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;

впровадження сучасних інформаційних технологій в  діяльності місцевого самоврядування;

забезпечення повноцінного виконання повноважень Куцурубської сільської ради згідно з чинним законодавством;

подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;

створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Відділ освіти, молоді, спорту, культури (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,

забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл;

організація харчування та придбання медикаментів.

побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів.

Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 4 заклади дошкільної освіти, 6 установ загальної середньої освіти, 2 установи спеціальної освіти, 1 централізована бухгалтерія.

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів. Головним розпорядником бюджетних коштів є Відділ освіти, молоді, спорту, культури (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню» – реалізує Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Куцурубської сільської ради" .

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

Прогнозні граничні показники бюджету Куцурубської сільської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються головному розпоряднику коштів, а саме: Куцурубській сільській раді. За рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для людей похилого віку».

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію сільської програми соціального захисту населення «Турбота».

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки особам, які опинились в складних життєвих обставинах.

Основні результати, яких планується досягти:

посилити соціальний захист окремих категорій громадян Куцурубської громади, ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення, для яких пільги і гарантії є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня.

Культура і мистецтво

Цілями державної політики у сфері культури і туризму є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановані видатки на утримання Куцурубської публічної бібліотеки з філіями;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», на утримання 1 Палацу культури з філіями та 1 центру дозвілля з філіями;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання місцевих цільових програм.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є: задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів комунальної власності, реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання сіл громади, об’єктів благоустрою.

Транспорт та транспортна інфраструктура

Пріорітетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Передбачається здійснити такі заходи:

  • проведення робіт з ремонту доріг громади.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та

орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10. Бюджету розвитку складає передачу коштів із загального фонду до спеціального. Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, з реконструкції Острівського культурно –дозвіллєвого осередку.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетними трансфертами, які надходять з державного бюджету до бюджету сільської територіальної громади є: базова дотація та освітня субвенція. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %. Темпи зростання обсягів базової дотації становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 111,7%, на 2023 рік до прогнозу 2022 року – 118,0 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 118,0 %.

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування використовуються відповідно до порядків їх використання.

Показники міжбюджетних трансфертів відображені в додатках 11 та 12 цього прогнозу.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У Прогнозі бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на

2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» передбачених типовою формою прогнозу місцевого бюджету затвердженою наказом міністерством фінансів України 02.06.2021року № 314.

Додатки до Прогнозу на 2022-2024 роки 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 додаються.

Конкретні показники обсягів бюджету сільської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

Начальник фінансового відділу                                              Наталія Лаврик

ДОДАТКИ:

Додаток 1                            Додаток 6                                 Додаток 10

Додаток 2                            Додаток 7                                 Додаток 11

Додаток 3                            Додаток 9                                 Додаток 12

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора