Куцурубська громада
o

Про місцевий бюджет Куцурубської сільської територіальної громади на 2021 рік (14501000000) код бюджету

Дата: 28.12.2020 18:48
Кількість переглядів: 373

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ОЧАКІВСЬКИЙ  РАЙОН

КУЦУРУБСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ОБ»ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

ІІІ сесія  ІІІ скликання

24 грудня 2020 року    № 21 

Про  місцевий бюджет Куцурубської

сільської територіальної громади на 2021 рік

(14501000000) код бюджету

        Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши схвалений рішенням виконавчого комітету Куцурубської сільської ради об»єднаної територіальної громади № 80 від 09.12.2020 року проект місцевого бюджету Куцрубської сільської територіальної громади на 2021 ріу, керуючись п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Куцурубська сільська рада об»єднаної територіальної громади

   ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2021 рік:

       доходи сільського бюджету у сумі 62 775 858 гривні, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 61 664 783 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 111 075 гривень згідно з додатком  № 1  до цього рішення;

       видатки сільського бюджету у сумі 62 775 858 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 61 489 909 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 285 949 гривень;

       профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 174 874 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

       дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 174 874 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

        оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у розмірі

369 000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,16 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

       Дозволити сільському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних  трансфертів з державного, обласного, інших місцевих бюджетів, що  що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  сільського бюджету, проводити  розподіл трансфертів між головними розпорядниками коштів місцевого  бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради.

       4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об»єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

       5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих   програм у сумі 7 570 226 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів  належать доходи, визначені статтею 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету Куцурубської сільської ради об»єднаної територіальної громади на 2021 рік:

        1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

       2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

       оплату праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

       поточні трансферти населенню

       поточні трансферти місцевим бюджетам;

       оплата енергосервісу.

9. Відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Куцурубської сільської ради об»єднаної територіальної громади:

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

  2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

  3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

   4) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

   5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

    здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

    оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

    6) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов»язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

     7) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

            11. Установити, що після прийняття рішення про місцевий бюджет   внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

          Зокрема, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів фінансовий відділ сільської ради здійснює перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації  у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень  окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

             12. Це рішення набирає  чинності з  01 січня 2021 року.

          13. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

    14. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його  прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України шляхом опублікування в газеті  «Очаків» тексту рішення та викладання в повному обсязі (із додатками) на офіційному сайті Куцурубської сільської ради об»єднаної територіальної громади.

        15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                         Інна КОПІЙКА

Додатки: Офіційний висновок   додаток 1  додаток 2  додаток 3  додаток 3а  додаток 5  додаток 6  додаток 7

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора