A A A K K K
для людей із порушенням зору
Куцурубська громада
o

24 грудня 2021 року № 2 Про бюджет Куцурубської сільської територіальної громади на 2022 рік (14501000000) код бюджету

Дата: 11.02.2022 08:55
Кількість переглядів: 1307

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

КУЦУРУБСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХVІІ позачергова сесія  ІІІ скликання

 

24 грудня 2021 року    № 2   

Про  бюджет Куцурубської

сільської територіальної громади на 2022 рік

(14501000000)

код бюджету

 

        Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши схвалений рішенням виконавчого комітету Куцурубської сільської ради № 163 від 19.11.2021 року проєкт місцевого бюджету Куцрубської сільської територіальної громади на 2022 рік, керуючись п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Куцурубська сільська рада

  

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2022 рік:

       доходи сільського бюджету у сумі 70 410 785 гривні, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 69 228 205 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 182 580 гривень згідно з додатком  № 1  до цього рішення;

       видатки сільського бюджету у сумі 70 410 785 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 69 078 205 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 332 580 гривень;

       профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 150 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 150 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

        оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у розмірі

415 000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,14 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

       Дозволити сільському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних  трансфертів з державного, обласного, інших місцевих бюджетів, що  що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  сільського бюджету, проводити  розподіл трансфертів між головними розпорядниками коштів місцевого  бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради.      

       4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих   програм у сумі 9 393 075 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів  належать доходи, визначені статтею 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;

 

        6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету Куцурубської сільської ради на 2022 рік:

        1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

       2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

 7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

       оплату праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

       соціальне забезпечення;

       поточні трансферти місцевим бюджетам;

       підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;

       забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

       оплата енергосервісу;

       оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

8. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Куцурубської сільської ради:

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) урахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

       3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 4) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

  5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

    здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2022 року  та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації

    оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

    6) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов»язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

     7) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету.

            10. Установити, що після прийняття рішення «Про  бюджет Куцурубської

сільської територіальної громади на 2022 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, у тому числі у частині перерозподілу:

 

          1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету;

        

          2) коштів на реалізацію регіональних програм, що фінансуються з сільського бюджету.

 

         11. Доручити фінансовому відділу Куцурубської сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством,  зокрема:

          за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

      

         

             12. Це рішення набирає  чинності з  01 січня 2022 року.

          13. Додатки № 1, 2, 3, 5,  7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

    14. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його  прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України шляхом опублікування в газеті  «Очаків» тексту рішення та викладання в повному обсязі (із додатками) на офіційному сайті Куцурубської сільської ради.

 

           15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради   з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                         Інна КОПІЙКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора