Куцурубська громада
o

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ: ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК?

Дата: 07.09.2022 12:49
Кількість переглядів: 228

Відповідно до вимог чинного законодавства про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей та у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення, тощо.

Як бачимо, держава ставить за обов’язок, у визначених законодавством випадках, проходити громадянами України медичні огляди.

Разом з тим, держава більш вимоглива до деяких категорій населення щодо проходження медичних оглядів.

    Так, відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи віком до 21 року.

Обов’язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих хвороб.

    Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачається, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Тобто, держава виділяє не лише категорії осіб, які зобов’язані проходити медичні огляди, але й періодичність їх проведення:

попередні /при прийнятті на роботу/;

періодичні /протягом трудової діяльності/;

щорічні обов’язкові /для осіб до 21 року/.

Крім того, окремо виділяють позачергові медичні огляди зазначених вище осіб, які можуть проводитися  на прохання працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.

Законодавством визначено, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

На виконання статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. № 559 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам та Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.

    Відповідно до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам виділяють 28 виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам: Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерносховищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікеро-горілчаних підприємств; складів зерна, борошна, круп); підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків; ринки; підприємства громадського харчування; навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації; вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації; притулки для неповнолітніх; оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням; лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати); пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених; пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки; перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу; лазні, сауни; готелі; гуртожитки; спортивно-оздоровчі комплекси; заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо); розважальні заклади; підприємства фармацевтичної промисловості; аптеки та їх структурні підрозділи; підприємства та об’єкти водопостачання і каналізації; метрополітен; транспортно-дорожній комплекс; рибне господарство; суб’єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин; приватні послуги удома.

Як бачимо, поданий перелік підприємств, виробництв та організацій є широким, працівники зазначених організацій зобов’язані проходити медичні огляди відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001р. № 559.

Крім того, наказом Міністерства охорони здоров’я від 23 липня 2002р. № 280 затверджено Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення.

Здебільшого працівники визначених професій проходять періодичні медичні огляди один раз на рік, разом з тим, деякі категорії працівників проходять періодичні медичні огляди два рази на рік в цілому, або медичні огляди у певних лікарів два рази на рік.

Як бачимо з наведеного, медичні огляди є обов’язковими лише для певних категорій населення, але, виходячи з того, що громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я своїх дітей і не шкодити здоров’ю інших громадян, вважаємо, що кожний має усвідомлювати необхідність проходити періодичні медичні огляди з метою піклування про своє здоров’я та здоров’я оточуючих громадян, а також з метою профілактики та попередження небезпечних захворювань.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора