Куцурубська громада
o

Медіація

Дата: 23.02.2023 08:56
Кількість переглядів: 1103

 Фото без опису Медіація (від лат. Mediation - посередництво) - це приватне та конфіденційне використання посередників для виходу з конфліктної ситуації. Вона дає можливість уникнути втрати часу в судових розглядах та додаткових і непередбачуваних матеріальних витрат. Це нова форма залагодження правових спорів, яка прийшла до нас із західних країн. Спочатку в Україні деякі громадькі організації почали її впроваджувати у

кримінальних справах. Сьогодні медіація має великий потенціал для розвитку в інших спорах з органами влади, комерційних спорах, сімейних, трудових тощо.

Медіація – це:

Медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Медіатор та його роль в медації

Медіатор та інструменти роботи медіатора

Медіатор:

Медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні або за кордоном.

Сторони медіації самостійно обирають медіатора (медіаторів) та/або суб’єкта, що забезпечує проведення медіації (частина перша статті 8 Закону).

Під час проведення медації медіатор:

 1. залучає іншу сторону конфлікту (спору) в медіацію;
 2. здійснює підготовці заходи для проведення медіації;
 3. управляє процесом переговорів;
 4. забезпечує рівність сторін у переговорах;
 5. зберігає конфіденційність;
 6. організовує конструктивну комунікацію;
 7. створює умови та простір для пошуку рішення сторонами;
 8. перевіряє, щоб домовленості сторін відповідали їх інтересам, були реалістичними та виконуваними;
 9. надає консультації та рекомендації щодо фіксування результатів медіації.

Сторони медіації

Сторони медіації - фізичні, юридичні особи або групи осіб, які звернулися до медіатора (медіаторів) чи суб’єкта, що забезпечує проведення медіації, з метою запобігання виникненню або врегулювання конфлікту (спору) між ними шляхом проведення медіації та уклали договір про проведення медіації (пункт 7 частини першої статті 1 Закону).

Права сторін:

Обов'язки сторін:

 1. за взаємною згодою обрати медіатора (медіаторів) та/або суб’єкта, що забезпечує проведення медіації;
 2. визначити умови договору про проведення медіації;
 3. за взаємною згодою залучати до медіації інших учасників;
 4. відмовитися від послуг медіатора (медіаторів) та обрати іншого медіатора (медіаторів);
 5. у будь-який момент відмовитися від участі у медіації;
 6. у разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації звернутися до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу в установленому законом порядку;
 7. залучати експерта, перекладача та інших осіб, визначених за домовленістю сторін медіації;
 8. інші права, визначені за їх взаємною згодою.
 1. дотримуватися вимог цього Закону, договору про проведення медіації та правил проведення медіації;
 2. виконувати угоду за результатами медіації в порядку і строки, встановлені такою угодою;
 3. виконувати інші обов’язки, визначені законом.

Переваги медіації

Сімейна медіація

Питання, які обговорюються в медіації, визначаються сторонами;
Предметом переговорів можуть бути питання, які виходять за межі позовних вимог;
Варіанти рішень щодо конфлікту (спору) приймають сторони;
Зобов'язання, порядок виконання домовленостей та наслідки їх невиконання визначаються сторонами спільно в угоді за результатами медації;
Домовленості у медіації мають юридичну силу, їх невиконання може бути оскаржено у суді;
Забезпечується врахування інтересів дитини, у тому числі у контакті та у конфлікті з законом;
Для збереження конфіденційності законом не допускається допит медіатора як свідка;
Досягнення домовленостей у медіації дає право на повернення 60% судового збору;
Медіація є швидшою за судовий процес;
Емоційне напруження та репутаційні ризики знижуються.

Етапи медіації

Етапи медіації

Етап І. Підготовка до медіації
На даному етапі медіатор:

 • вивчає історію проблеми, основну інформацію про сторони конфлікту, їхні вимоги;
 • переглядає  відповідну літературу, нормативні документи, за потреби консультується з іншими фахівцями;
 • налагоджує контакт зі сторонами та проводить індивідуальні зустрічі з кожною із них;
 • організовує місце для проведення медіації.

Етап ІІ. Початок
Включає в себе:

 • підписання договору з медіатором;
 • вступне слово медіатора;
 • збір даних та оголошення порядку і правил;
 • з’ясування позицій сторін;
 • визначення тем для обговорення.

Етап ІІІ. Переговори
На даному етапі відбувається виявлення інтересів кожного учасника конфлікту та з’ясування потреб, що приховані за виявленими інтересами.

Етап IV. Пошук можливостей та ідей для рішення

На даному етапі з'ясовуються позиції та інтереси кожної зі сторін, досить часто спростовуються хибні уявлення, думки, погляди, що дає змогу кожній зі сторін стати на місце іншої та зрозуміти вимоги опонента.

Етап V. Укладання та підписання угоди

 • медіатор перевіряє напрацьовані варіанти рішень на реалістичність та можливість виконування;
 • уточнюються деталі, узгоджуються пункти угоди, формується остаточне рішення, яке задовольняє всіх учасників;
 • учасники ознайомлюються з текстом угоди, яка за загальним правилом, укладається у 2-х примірниках, та підписують її.

Угода повинна містити чіткий план виходу з конфліктної ситуації з вказаними часовими рамками та розподілом відповідальності між учасниками конфлікту.

Медіаційна угода (угода про примирення) - письмова угода учасників правовідносин про спосіб врегулювання всіх або певних конфліктів (спорів), які виникли або можуть виникнути між ними, шляхом проведення медіації. Медіаційна угода може укладатися у формі медіаційного застереження в договорі або у формі окремої угоди.

Увага! Проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.

Медіація за участі дитини


Медіація за участі дитини проводиться:

 1. за згодою батьків (законних представників) або осіб, які їх замінюють;
 2. батьки або особи, які їх замінюють, мають право брати участь в медіації разом з дитиною та надають згоду на укладення дитиною угоди за результатами медіації;
 3. з урахуванням особливостей віку, рівня розвитку особистості дитини, за домовленістю сторін медіації, можуть бути залучені адвокат, психолог, педагог та інші особи;
 4. із збереженням конфіденційної інформації, яка підлягає розголошенню лише за згоди дитини, якщо інше не встановлено законом;
 5. може проводитись за участі декількох медіаторів, у тому числі різної статі з метою забезпечення гендерного балансу.

Під час медіації за участі дитини медіато:

→ інформує про медіацію та організовує процедуру у спосіб, що відповідає віку та рівню розвитку особистості дитини;

→ роз’яснює батькам або особам, які їх замінюють, іншим особам їх роль та важливість участі в процедурі;

→ отримує інформацію про соціально-психологічну характеристику дитини від відповідних фахівців (за потреби);

→ створює безпечний та комфортний для дитини простір;

→ досліджує інтереси та потреби дитини враховуючи інформацію, отриману в медіації від сторін, залучених фахівців та безпосередньо дитини;

→ перевіряє, щоб домовленості сторін відповідали інтересам та потребам дитини, були реалістичними та виконуваними, не принижували честь та гідність дитини;

→ визначає осіб, які можуть приймати рішення, що стосуються дитини (родичі, посадові особи органів опіки та піклування тощо), та бути залученими до прийняття рішень (педагоги, представники громади у сфері освіти, культури, спорту тощо);

→ надає консультації та рекомендації щодо фіксування результатів медіації;

→ інформує сторін про важливість, за допомогою фахівця у сфері права, перевірити домовленості на дотримання законних прав та інтересів дитини.

Медіація не застосовується

Медіацію недоцільно застосовувати у таких випадках:

 • відмова або нездатність прийняти принципи медіації, відсутність добровільності;
 • вчинення стосовно сторони домашнього насильства;
 • зловживання алкоголем чи наркотиками;
 • застосування тиску, погроз;
 • наявність психічних розладів;
 • розумова відсталість.

Куди звернутися

Доступ до медіації особа може отримати:

 

За детальною консультацією звертайтеся до сектору «Очаківське бюро правової допомоги» Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги за номером телефону +380969242822.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора