A A A K K K
для людей із порушенням зору
Куцурубська громада
o

ПОВІДОМЛЕННЯ Про проведення громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування: «Генеральний план та План зонування території (зонінгу) с. Куцуруб Куцурубської сільської ради

Дата: 13.11.2023 15:26
Кількість переглядів: 47

Куцурубська сільська рада повідомляє про проведення громадського обговорення  заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування: «Генеральний план та План зонування території (зонінгу) с. Куцуруб Куцурубської сільської ради Миколаївської області» (доопрацювання).

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Куцурубської сільської ради та на сторінці в мережі Інтернет: https://kucurubska-gromada.gov.ua/

Зауваження та пропозиції надаються до Куцурубської  сільської ради за адресою: 57550, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Куцуруб, вул. Очаківська, буд. 126 у письмовому вигляді особисто, або на електрону адресу Куцурубської сільської ради: ksrs@ukr.net.

Згідно з вимогами Закону «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення триватиме:

 

з « 14 » листопада 2023 р. до «24» листопада 2023 р. включно.

 

Зауваження та пропозиції, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

Відповідальна особа за прийняття зауважень:

спеціаліст господарсько – земельного відділу-

Олена ПАВЛЮК

 

 

                               

                                                                                        ЗАЯВА

                               ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту документу державного планування:

«Генеральний план та План зонування території (зонінгу)

с. Куцуруб Куцурубської сільської ради Миколаївського району

Миколаївської області  (доопрацювання)

 

 1. Інформація про Замовника

Куцурубська сільська рада (57550, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Куцуруб, вул. Очаківська, буд. 120).

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план с. Куцуруб розроблений на підставі Рішення  Куцурубської сільської ради №2 від 08 червня 2016 року.

При розробленні генерального плану враховуються стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми регіонального і місцевого рівня, що діють в населеному пункту.

Генеральним планом села Куцуруб вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

-   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

-   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонінг призначений для:

1.         Забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в  затвердженій документації) розвитку території населеного пункту, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища;

2.         Призначений для надання інформації щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;

3.         Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території населеного пункту;

4.         Забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання території с. Куцуруб та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування та забудови;

5.         Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

 1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення Генерального плану та плану зонування (зонінг) с. Куцуруб передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: дотримання санітарно-захисних зон; наявність порушених ділянок, утворення та поводження з твердими побутовими відходами; забруднення атмосферного повітря; використання наявних ресурсів; розвиток зелених зон населеного пункту та вдосконалення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану та плану зонування (зонінгу) відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генерального плану та плану зонування (зонінгу) здійснюється для території, що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

1. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

– Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 р. №2354-

    VIII;

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки» від 03.11.2022р № 2717-IX;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. 

     №3038-VІ;

 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 

     28.12.1998 р. №2349;

 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 18.12.2017 р. №2707-XII;
 • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР;
 • Закон України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2014 р. №1864-IV;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII;
 • Наказ Міністерства екології та природніх ресурсів України «Про затвердження методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» від 10.08.2018 р. №296;
 • низка інших законів та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, 

    розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної 

    інфраструктури.

2. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

3.  Інші доступні джерела інформації.

 

 1. Ймовірні наслідки:
 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту та план зонування території (зонінг)  є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану та плану зонування (зонінгу) с. Куцуруб передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану та плану зонування (зонінгу) як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом

На території с. Куцуруб та Куцурубської сільської ради відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду. Вплив на території з природоохоронним статусом очікується на частині території населеного пункту, що визначена проектом, як прибережно-захисна смуга та пляжна зона Дніпровсько-Бузького лиману та на території Куцурубської сільської ради, де розташовані ділянки держлісфонду.

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення с. Куцуруб транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням генерального плану населеного пункту, наступні:

 • влаштування централізованої системи каналізування території та будівництво станції очистки дощових і талих вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • відновлення старих і створення нових територій зелених насаджень загального користування та спеціального призначення (в межах санітарно-захисних зон від кладовищ, виробничих територій, автодороги), зон рекреаційного призначення на громадських землях, що забезпечить зниження негативного впливу на навколишнє природнє середовище, перш за все, повітряний басейн від забруднення викидами автотранспорту.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено:

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути «нульовий» варіант, без впровадження проектних змін.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану с. Куцуруб на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження:

- оптимізація організації виробничо-комунальних територій та територій сільськогосподарських підприємств; забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою шляхом дотримання санітарно-захисних зон;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі;

- розширення мережі зелених насаджень загального користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- визначення напрямків видалення твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту;

- розвиток та покращення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження до заяви щодо обсягу проведення СЕО приймаються у Куцурубській  сільській раді адресою: 57550, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Куцуруб, вул. Очаківська, буд. 126; у письмовому вигляді особисто, або на електрону адресу Куцурубської сільської ради:ksrs@ukr.net.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Куцурубської сільської ради та за посиланням в мережі Інтернет: https://kucurubska-gromada.gov.ua/

Відповідно до ст. 10 п. 5 строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менш як 10 днів з дня її оприлюднення.

Зауваження і пропозицій приймаються до 24 листопада 2023 року включно.

 

 

 

Уповноважена особа замовника:

Фахівець господарсько – земельного відділу Олена ПАВЛЮК                                                                            тел.: (068) 157 84 25


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора