A A A K K K
для людей із порушенням зору
Куцурубська громада
o

Р І Ш Е Н Н Я ХХХVІІ позачергова сесія ІІІ скликання

Дата: 29.12.2023 09:15
Кількість переглядів: 61

 

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

КУЦУРУБСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ позачергова сесія  ІІІ скликання

 

22 грудня 2023 року    № 14   

Про  бюджет Куцурубської

сільської територіальної громади на 2024 рік

(14501000000)

код бюджету

 

        Відповідно до п.23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік», пункту 22 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України розглянувши проєкт бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2024 рік, Куцурубська сільська рада

  

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2024 рік:

 - доходи бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у сумі 59 276 938 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету – 58 606 685 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 670 253 гривень згідно з додатком  № 1  до цього рішення;

       видатки бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у сумі 59 276 938  гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 53 115 165 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 6 161 773 гривень;

       профіцит за загальним фондом бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у сумі 5 491 520 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       дефіцит за спеціальним фондом бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у сумі 5 491 520 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

        оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у розмірі 505 000 гривень, що становить 0,95 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,19 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

       Дозволити сільському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних  трансфертів з державного, обласного, інших місцевих бюджетів, що   вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  сільського бюджету, проводити  розподіл трансфертів між головними розпорядниками коштів місцевого  бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії сільської ради.

       4. Визначити, що у разі планування протягом року обсягів капітальних вкладень бюджету Куцурубської сільської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів відповідними рішеннями затверджуються зміни до бюджету Куцурубської  сільської територіальної громади на 2024 рік за формою згідно з додатком 6 до цього рішення.

       5. Затвердити розподіл витрат бюджету  Куцурубської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих   програм у сумі 14 712 582 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 6. Установити, що у загальному фонді  бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів  належать доходи, визначені статтею 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

 

        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Куцурубської сільської територіальної громади на 2024 рік:

        1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

       2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

 8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Куцурубської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

       оплату праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

       соціальне забезпечення;

       поточні трансферти місцевим бюджетам;

       підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;

       забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

       оплата енергосервісу;

       оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Куцурубської сільської ради:

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Куцурубської сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

       1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 2) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

-   здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання  бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2025 року  та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

-   оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

   4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов»язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

   5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

            11. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних призначень, затверджених у розписі бюджету Куцурубської сільської територіальної громади та кошторисі здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ Куцурубської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Куцурубської сільської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право  фінансовому відділу Куцурубської сільської ради враховувати такі зміни в розписі  бюджету Куцурубської сільської територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

        

          12. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2024 році встановити таку звітність про виконання бюджету Куцурубської сільської територіальної громади:

- квартальні та річні звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії сільської ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

- річний звіт про виконання бюджету Куцурубської сільської територіальної громади затверджується сільською радою.

         

             13. Це рішення набирає  чинності з  01 січня 2024 року.

          14. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          15. Рішення оприлюднюється відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття.

          16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради   з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора